Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 21 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Къ Филимо́ну посла́ніе свята́го апо́стола Па́вла.

Глава́ 1-я.

2. И Апфі́и, сестрѣ́ возлю́бленнѣй, и Архи́ппу, сово́инственнику на́шему, и дома́шней твое́й це́ркви:

3. Благода́ть ва́мъ и ми́ръ отъ Бо́га Отца́ на́шего и Го́спода Іису́са Христа́.

4. Благодарю́ Бо́га моего́, всегда́ па́мять о тебѣ́ творя́ въ моли́твахъ мои́хъ,

5. Слы́шавъ любо́вь твою́ и вѣ́ру, ю́же и́маши ко Го́споду Іису́су и ко всѣ́мъ святы́мъ,

6. Яко да обще́ніе твоея́ вѣ́ры дѣ́йственно бу́детъ въ ра́зумѣ вся́каго бла́га, е́же въ ва́съ, о Христѣ́ Іису́сѣ.

7. Ра́дость бо и́мамъ мно́гу и утѣше́ніе о любви́ твое́й, я́ко утро́бы святы́хъ почи́ша тобо́ю, бра́те.

8. Сего́ ра́ди, мно́гое дерзнове́ніе имѣ́я во Христѣ́ повелѣва́ти тебѣ́, е́же потре́бно е́сть,

9. Любве́ же ра́ди па́че молю́, тако́въ сы́й, я́коже Па́велъ ста́рецъ, ны́нѣ же и у́зникъ Іису́са Христа́;

10. Молю́ тя о мое́мъ ча́дѣ, его́же роди́хъ во у́захъ мои́хъ, Они́сима,

11. Иногда́ тебѣ́ непотре́бнаго, ны́нѣ же тебѣ́ и мнѣ́ благопотре́бна, его́же возпосла́хъ тебѣ́.

12. Ты́ же его́, си́рѣчь мою́ утро́бу, пріими́.

13. Его́же а́зъ хотѣ́хъ у себе́ держа́ти, да вмѣ́сто тебе́ послу́житъ ми́ во у́захъ благовѣствова́нія;

14. Безъ твоея́ же во́ли ничто́же восхотѣ́хъ сотвори́ти, да не а́ки по ну́жди благо́е твое́ бу́детъ, но по во́ли.

15. Не́гли бо ра́ди сего́ разлучи́ся на ча́съ, да вѣ́чна того́ пріи́меши,

16. Не ктому́ а́ки раба́, но вы́ше раба́, бра́та возлю́бленна, па́че же мнѣ́, кольми́ же па́че тебѣ́, и по пло́ти и о Го́сподѣ.

17. Аще у́бо и́маши мене́ о́бщника, пріими́ сего́, я́коже мене́.

18. Аще же въ чесо́мъ оби́дѣ тебе́ или́ до́лженъ е́сть, мнѣ́ сіе́ вмѣни́.

19. Азъ, Па́велъ, написа́хъ руко́ю мое́ю: а́зъ возда́мъ; да не реку́ тебѣ́, я́ко и са́мъ себе́ ми́ еси́ до́лженъ.

20. Ей, бра́те, а́зъ да получу́, е́же прошу́ у тебе́ [1] о Го́сподѣ: упоко́й мою́ утро́бу о Го́сподѣ.

21. Надѣ́явся на послуша́ніе твое́, написа́хъ тебѣ́, вѣ́дый, я́ко и па́че, е́же глаго́лю, сотвори́ши.

22. Ку́пно же и угото́ви ми́ оби́тель: упова́ю бо, я́ко моли́твами ва́шими дарова́нъ бу́ду ва́мъ.

23. Цѣлу́етъ тя́ Епафра́съ, сплѣ́нникъ мо́й о Христѣ́ Іису́сѣ,

24. Ма́рко, Ариста́рхъ, Дима́съ, Лука́, споспѣ́шницы мои́.

25. Благода́ть Го́спода на́шего Іису́са Христа́ со ду́хомъ ва́шимъ. Ами́нь.

Коне́цъ посла́нія, е́же къ Филимо́ну. Имать въ себѣ́ главу́ 1.

Примѣчаніе:
[1] «Да по́льзуюся тобо́ю».

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 742-744.

/ Къ оглавленію /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0