Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 21 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Собо́рное посла́ніе второ́е свята́го апо́стола Петра́.

Глава́ 2-я.

2. И мно́зи послѣ́дствуютъ и́хъ нечистота́мъ, и́хже ра́ди пу́ть и́стинный поху́лится.

3. И въ преумноже́ніи льсти́выхъ слове́съ [1] ва́съ уловя́тъ: и́хже су́дъ искони́ не косни́тъ, и поги́бель и́хъ не дре́млетъ.

4. Аще бо Бо́гъ а́нгеловъ согрѣши́вшихъ не пощадѣ́, но, плени́цами мра́ка связа́въ, предаде́ на су́дъ му́чимыхъ блюсти́;

5. И пе́рваго мі́ра не пощадѣ́, но осма́го Но́я пра́вды проповѣ́дника сохрани́, пото́пъ мі́ру нече́ствовавшихъ наведе́;

6. И гра́ды Cодо́мскія и Гомо́ррскія сже́гъ, разоре́ніемъ осуди́, о́бразъ хотя́щимъ нече́ствовати положи́въ;

7. И пра́веднаго Ло́та, оби́дима отъ беззако́нныхъ въ нечистотѣ́ сожи́тія, изба́ви, —

8. Видѣ́ніемъ бо и слу́хомъ, пра́ведный, живы́й въ ни́хъ, де́нь отъ дне́ ду́шу пра́ведну беззако́нными дѣ́лы му́чаше, —

9. Вѣ́сть Госпо́дь благочи́сти́выя отъ напа́сти избавля́ти, непра́ведники же на де́нь су́дный му́чимы блюсти́,

10. Наипа́че же во слѣ́дъ плотскі́я по́хоти скверне́нія ходя́щія и о госпо́дствѣ нерадя́щія, продерза́теле, себѣ́ уго́дницы, сла́вы не трепе́щутъ, ху́ляще,

11. Идѣ́же а́нгели, крѣ́постію и си́лою бо́льши су́ще, не терпя́тъ на ся́ отъ Го́спода укори́зненъ су́дъ [2].

12. Сі́и же, я́ко ско́ти, живо́тни естество́мъ бы́вше, въ поги́бель и тлю́, въ ни́хже не разумѣ́ютъ, ху́ляще, во истлѣ́ніи свое́мъ истлѣ́ютъ,

13. Пріе́млюще мзду́ непра́ведну, сла́сть мня́ще вседне́вное насыще́ніе; скверни́тели и поро́чницы, пита́ющеся лестьми́ свои́ми, яду́ще съ ва́ми,

14. Очи иму́ще испо́лнь блудодѣя́нія и непреста́емаго грѣха́, прельща́юще ду́ши неутвержде́ны, се́рдце науче́но лихои́мству иму́ще, кля́твы ча́да.

15. Оста́вльше пра́вый пу́ть, заблуди́ша, послѣ́довавше пути́ Валаа́ма Восо́рова, и́же мзду́ непра́ведну возлюби́,

16. Обличе́ніе же имѣ́ своего́ беззако́нія: подъяре́мникъ безгла́сенъ, человѣ́ческимъ гла́сомъ провѣща́вшъ, возбрани́ проро́ка безу́міе.

17. Сі́и су́ть исто́чницы безво́дни, о́блацы и мглы́, отъ вѣ́тръ преноси́ми, и́мже мра́къ те́мный во вѣ́ки блюде́тся.

18. Прего́рдая бо суеты́ вѣща́юще, прельща́ютъ въ скве́рны плотскі́я по́хоти, отбѣга́ющихъ вся́чески отъ ни́хъ, живу́щихъ во льсти́.

19. Свобо́ду и́мъ обѣщава́юще, са́ми раби́ су́ще тлѣ́нія: и́мже бо кто́ побѣжде́нъ быва́етъ, сему́ и рабо́тенъ е́сть.

20. Аще бо, отбѣ́гше скве́рнъ мі́ра въ ра́зумъ [3] Го́спода и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, си́ми же па́ки спле́тшеся, побѣжда́еми быва́ютъ: бы́ша и́мъ послѣ́дняя го́рша пе́рвыхъ.

21. Лу́чше бо бѣ́ и́мъ не позна́ти пути́ пра́вды, не́жели позна́вшимъ, возврати́тися вспя́ть отъ пре́данныя и́мъ святы́я за́повѣди.

22. Случи́ся бо и́мъ и́стинная при́тча: «пе́съ возвра́щься на свою́ блево́тину», и: «свинія́, омы́вшися, въ ка́лъ ти́нный».

Примѣчанія:
[1] Въ лихои́мствѣ льсти́выми словесы́.
[2] Не произно́сятъ на ня́ предъ Го́сподемъ укори́знена суда́.
[3] Позна́ніемъ.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 513-515.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0