Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 21 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Собо́рное посла́ніе второ́е свята́го апо́стола Петра́.

Глава́ 1-я.

2. Благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жится въ позна́ніи Бо́га, и Христа́ Іису́са, Го́спода на́шего.

3. Яко вся́ на́мъ Божественныя си́лы Его́, я́же къ животу́ и благоче́стію, подана́ ра́зумомъ [1] Призва́вшаго на́съ сла́вою и добродѣ́телію,

4. Имиже честна́я на́мъ и вели́кая обѣтова́нія дарова́шася, да си́хъ ра́ди бу́дете Божественнаго прича́стницы естества́, отбѣ́гше, я́же въ мі́рѣ, по́хотныя тли́.

5. И въ са́мое же сіе́, тща́ніе все́ привне́сше, подади́те въ вѣ́рѣ ва́шей добродѣ́тель, въ добродѣ́тели же ра́зумъ,

6. Въ ра́зумѣ же воздержа́ніе, въ воздержа́ніи же терпѣ́ніе, въ терпѣ́ніи же благоче́стіе,

7. Во благоче́стіи же братолю́біе, въ братолю́біи же любо́вь.

8. Сія́ бо су́щая въ ва́съ и мно́жащаяся, не пра́здныхъ, ниже́ безпло́дныхъ, сотворя́тъ вы́ въ Го́спода на́шего Іису́са Христа́ позна́ніе.

9. Ему́же бо нѣ́сть си́хъ, слѣ́пъ е́сть, мжа́й, забве́ніе пріе́мъ очище́нія дре́внихъ свои́хъ грѣхо́въ.

10. Тѣ́мже па́че, бра́тіе, потщи́теся извѣ́стно ва́ше зва́ніе и избра́ніе твори́ти: сія́ бо творя́ще, не и́мате согрѣши́ти никогда́же,

11. Си́це бо оби́льно припода́стся ва́мъ вхо́дъ въ вѣ́чное Ца́рство Го́спода на́шего и Спа́са Іису́са Христа́.

12. Сего́ ра́ди не облѣню́ся воспомина́ти при́сно ва́мъ о си́хъ, а́ще и вѣ́дите, и утвержде́ни есте́ въ настоя́щей и́стинѣ.

13. Пра́ведно бо мню́, доне́лѣже е́смь въ се́мъ тѣлеси́, возставля́ти ва́съ воспомина́ніемъ,

14. Вѣ́дый, я́ко ско́ро е́сть отложе́ніе тѣлесе́ моего́, я́коже и Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ сказа́ мнѣ́.

15. Потщу́ся же и всегда́ имѣ́ти ва́съ по мое́мъ исхо́дѣ па́мять о си́хъ твори́ти.

16. Не ухищре́ннымъ бо ба́снемъ послѣ́довавше, сказа́хомъ ва́мъ си́лу и прише́ствіе Го́спода на́шего Іису́са Христа́, но самови́дцы бы́вше вели́чествія Онаго.

17. Пріе́мъ бо отъ Бо́га Отца́ че́сть и сла́ву, гла́су прише́дшу къ Нему́ отъ велелѣ́пныя сла́вы: «Се́й е́сть Сы́нъ Мо́й возлю́бленный, о Не́мже Азъ благоизво́лихъ».

18. И се́й гла́съ мы́ слы́шахомъ съ небесе́ сше́дшъ, съ Ни́мъ су́ще на горѣ́ святѣ́й.

19. И и́мамы извѣ́стнѣйшее проро́ческое сло́во, ему́же внима́юще, я́коже свѣти́лу сія́ющу въ те́мнѣмъ мѣ́стѣ, до́брѣ творите́, до́ндеже де́нь озари́тъ, и денни́ца возсія́етъ въ сердца́хъ ва́шихъ,

20. Сіе́ пре́жде вѣ́дуще, я́ко вся́ко проро́чество кни́жное по своему́ ска́занію не быва́етъ.

21. Ни бо́ во́лею бы́сть когда́ человѣ́комъ проро́чество, но, отъ Свята́го Ду́ха просвѣща́еми, глаго́лаша святі́и Бо́жіи человѣ́цы.

Примѣчаніе:
[1] Позна́ніемъ.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 510-513.

Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0