Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Собо́рное посла́ніе пе́рвое свята́го апо́стола Петра́.

Глава́ 5-я.

2. Паси́те, е́же въ ва́съ, ста́до Бо́жіе, посѣща́юще не ну́ждею, но во́лею и по Бо́зѣ, ниже́ непра́ведными прибы́тки, но усе́рдно,

3. Ни я́ко облада́юще при́чту, но о́брази быва́йте ста́ду;

4. И я́вльшуся Пастыренача́льнику, пріи́мете неувяда́емый сла́вы вѣне́цъ.

5. Та́коже ю́ніи, повини́теся ста́рцемъ; вси́ же дру́гъ дру́гу повину́ющеся, смиреному́дріе стяжи́те, зане́ Бо́гъ го́рдымъ проти́вится, смире́ннымъ же дае́тъ благода́ть.

6. Смири́теся у́бо подъ крѣ́пкую ру́ку Бо́жію, да вы́ вознесе́тъ во вре́мя.

7. Всю́ печа́ль ва́шу возве́ргше На́нь, я́ко То́й пече́тся о ва́съ.

8. Трезви́теся, бо́дрствуйте, зане́ супоста́тъ ва́шъ діа́волъ, я́ко ле́въ, ры́кая, хо́дитъ, искі́й кого́ поглоти́ти.

9. Ему́же проти́витеся тве́рди вѣ́рою, вѣ́дуще, я́ко тѣ́же стра́сти случа́ются ва́шему бра́тству, е́же въ мі́рѣ.

10. Бо́гъ же вся́кія благода́ти, призва́вый ва́съ въ вѣ́чную Свою́ сла́ву о Христѣ́ Іису́сѣ, ма́ло пострада́вшія, То́й да соверши́тъ вы́, да утверди́тъ, да укрѣпи́тъ, да оснуе́тъ.

11. Тому́ сла́ва и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

12. Силуа́номъ ва́мъ, вѣ́рнымъ бра́томъ, я́ко непщу́ю, вма́лѣ написа́хъ, моля́ и засвидѣ́телствуя, се́й бы́ти и́стиннѣй благода́ти Бо́жіей, въ не́йже стоите́.

13. Цѣлу́етъ вы́ я́же въ Вавило́нѣ соизбра́нная, и Ма́рко, сы́нъ мо́й.

14. Цѣлу́йте дру́гъ дру́га лобза́ніемъ любве́. Ми́ръ ва́мъ всѣ́мъ о Христѣ́ Іису́сѣ. Ами́нь.

Коне́цъ собо́рному посла́нію пе́рвому свята́го апо́стола Петра́. Имать въ себѣ́ гла́въ 5, а зача́лъ церко́вныхъ 6.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 508-510.

Назадъ / Къ оглавленію


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0