Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Собо́рное посла́ніе пе́рвое свята́го апо́стола Петра́.

Глава́ 4-я.

2. Во е́же не ктому́ человѣ́ческимъ по́хотемъ, но во́ли Бо́жіей про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя.

3. Довлѣ́етъ бо ва́мъ мимоше́дшее вре́мя житія́, во́лю язы́ческую твори́вшимъ, хо́ждшимъ въ нечистота́хъ, въ по́хотехъ, [въ мужело́жствѣ, въ скотоло́жствѣ, въ по́мыслѣхъ,] въ пія́нствѣ, въ козлогласова́ніихъ, въ лихоима́ніи и богоме́рзкихъ идолослуже́ніихъ;

4. О не́мже дивя́тся, не сходя́щимся ва́мъ въ то́же блуда́ разлія́ніе, ху́ляще.

5. Иже воздадя́тъ сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ.

6. На се́ бо и ме́ртвымъ благовѣсти́ся, да су́дъ у́бо пріи́мутъ по человѣ́ку пло́тію, поживу́тъ же по Бо́зѣ ду́хомъ.

7. Всѣ́мъ же кончи́на прибли́жися. Уцѣлому́дритеся у́бо и трезви́теся въ моли́твахъ.

8. Пре́жде же всѣ́хъ дру́гъ ко дру́гу любо́вь прилѣ́жну имѣ́йте, зане́ любо́вь покрыва́етъ мно́жество грѣхо́въ.

9. Страннолю́бцы дру́гъ ко дру́гу, безъ ропта́ній.

10. Кі́йждо я́коже прія́тъ дарова́ніе, между́ себе́ си́мъ служа́ще, я́ко до́бріи строи́теліе разли́чныя благода́ти Бо́жія.

11. Аще кто́ глаго́летъ, я́ко словеса́ Бо́жія; а́ще кто́ слу́житъ, я́ко отъ крѣ́пости, ю́же подае́тъ Бо́гъ: да о все́мъ сла́вится Бо́гъ Іису́съ Христо́мъ, Ему́же е́сть сла́ва и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

12. Возлю́бленніи! не диви́теся е́же въ ва́съ раждеже́нію ко искуше́нію ва́мъ быва́ему, я́ко чу́жду ва́мъ случа́ющуся,

13. Но поне́же пріобща́етеся Христо́вымъ страсте́мъ, ра́дуйтеся, я́ко да и въ явле́ніе сла́вы Его́ возра́дуетеся веселя́щеся.

14. Аще укоря́еми быва́ете о и́мени Христо́вѣ, блаже́ни есте́, я́ко сла́вы и Бо́жій Ду́хъ на ва́съ почива́етъ: о́нѣми у́бо ху́лится, а ва́ми прославля́ется.

15. Да не кто́ у́бо отъ ва́съ постра́ждетъ, я́ко убі́йца, или́ я́ко та́ть, или́ я́ко злодѣ́й, или́ я́ко чуждопосѣти́тель;

16. Аще ли же я́ко христіа́нинъ, да не стыди́тся, да прославля́етъ же Бо́га въ ча́сти се́й.

17. Яко вре́мя нача́ти су́дъ отъ до́му Бо́жія; а́ще же пре́жде отъ ва́съ, ка́я кончи́на проти́вящимся Бо́жію Ева́нгелію?

18. И а́ще пра́ведникъ едва́ спасе́тся, нечести́вый и грѣ́шный гдѣ́ яви́тся?

19. Тѣ́мже и стра́ждущіи по во́ли Бо́жіей, я́ко вѣ́рну Зижди́телю, да предадя́тъ ду́ши своя́ во благотворе́ніи.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 506-508.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0