Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Собо́рное посла́ніе пе́рвое свята́го апо́стола Петра́.

Глава́ 2-я.

2. Яко новорожде́ни младе́нцы, слове́сное и неле́стное мле́ко возлюби́те, я́ко да о не́мъ возрасте́те во спасе́ніе;

3. Поне́же вкуси́сте, я́ко бла́гъ Госпо́дь.

4. Къ Нему́же приходя́ще, ка́мени жи́ву, отъ человѣ́къ у́бо уничиже́ну, отъ Бо́га же избра́ну, честну,

5. И са́ми, я́ко ка́меніе жи́во, зижди́теся во хра́мъ духо́венъ, святи́тельство свято, возноси́ти же́ртвы духо́вны, благопрія́тны Богови Іису́съ Христо́мъ.

6. Зане́ пи́сано е́сть въ Писа́ніи: «се́ полага́ю въ Сіо́нѣ ка́мень краеуго́ленъ, избра́нъ, чи́стенъ; и вѣ́руяй въ Онь не постыди́тся».

7. Ва́мъ у́бо че́сть, вѣ́рующимъ, а проти́вящимся — ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущіи, се́й бы́сть во главу́ у́гла, и ка́мень претыка́нія и ка́мень собла́зна,

8. О не́мже и претыка́ются сло́ву противля́ющіися, на не́же и положе́ни бы́ша.

9. Вы́ же — ро́дъ избра́нъ, ца́рское свяще́ніе, язы́къ свя́тъ, лю́діе обновле́нія, я́ко да добродѣ́тели возвѣстите́ изъ тмы́ ва́съ Призва́вшаго въ чу́дный Сво́й свѣ́тъ;

10. Иже иногда́ не лю́діе, ны́нѣ же лю́діе Бо́жіи; и́же не поми́ловани, ны́нѣ же поми́ловани бы́сте.

11. Возлю́бленніи, молю́, я́ко прише́лцевъ и стра́нниковъ, огреба́тися отъ плотски́хъ похоте́й, я́же вою́ютъ на ду́шу,

12. Житіе́ ва́ше иму́ще добро́ во язы́цѣхъ, да о не́мже клеве́щутъ ва́съ, а́ки злодѣ́евъ, отъ до́брыхъ дѣ́лъ ви́дѣвше, просла́вятъ Бо́га въ де́нь посѣще́нія.

13. Повини́теся у́бо вся́кому человѣ́чу созда́нію [1], Го́спода ра́ди: а́ще царю́, я́ко преоблада́ющу;

14. Аще ли же князе́мъ, я́ко отъ него́ по́сланнымъ, во отмще́ніе у́бо злодѣ́емъ, въ похвалу́ же благотво́рцемъ.

15. Яко та́ко е́сть во́ля Бо́жія, благотворя́щимъ обуздова́ти безу́мныхъ человѣ́къ невѣ́жство, —

16. Яко свобо́дни, а не я́ко прикрове́ніе иму́ще зло́бы свобо́ду, но я́ко раби́ Бо́жіи.

17. Всѣ́хъ почита́йте, бра́тство возлюби́те, Бо́га бо́йтеся, царя́ чти́те.

18. Раби́, повину́йтеся во вся́цѣмъ стра́сѣ влады́камъ, не то́кмо благи́мъ и кро́ткимъ, но и стропти́вымъ.

19. Се́ бо е́сть уго́дно предъ Бо́гомъ, а́ще со́вѣсти ра́ди Бо́жія терпи́тъ кто́ ско́рби, стражда́ безъ пра́вды.

20. Ка́я бо похвала́, а́ще согрѣша́юще, му́чими терпите́? Но а́ще добро́ творя́ще и стра́ждуще, терпите́, сіе́ уго́дно предъ Бо́гомъ.

21. На сіе́ бо и зва́ни бы́сте, зане́ и Христо́съ пострада́ по на́съ, на́мъ оста́вль о́бразъ, да послѣ́дуемъ стопа́мъ Его́.

22. Иже грѣха́ не сотвори́, ни обрѣ́теся ле́сть во устѣ́хъ Его́.

23. Иже укаря́емь, проти́ву не укаря́ше, стражда́ не преща́ше, предая́ше же Судя́щему пра́ведно.

24. Иже грѣхи́ наша́ Са́мъ вознесе́ на тѣ́лѣ Свое́мъ на дре́во, да отъ грѣ́хъ избы́вше, пра́вдою поживе́мъ: Его́же я́звою исцѣлѣ́сте.

25. Бѣ́сте бо я́ко о́вцы заблу́ждшія, [не иму́ще па́стыря,] но возврати́стеся ны́нѣ къ Па́стырю и Посѣти́телю ду́шъ ва́шихъ.

Примѣчаніе:
[1] Нача́льству.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 501-504.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0