Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 21 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Собо́рное посла́ніе пе́рвое свята́го апо́стола Петра́.

Глава́ 1-я.

2. По прозрѣ́нію Бо́га Отца́, во святы́ни Ду́ха, въ послуша́ніе и кропле́ніе кро́ве Іису́съ Христо́вы: благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жится.

3. Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Иже по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й на́съ во упова́ніе жи́во воскресе́ніемъ Іису́съ Христо́вымъ отъ ме́ртвыхъ,

4. Въ наслѣ́діе нетлѣ́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, соблюде́но на небесѣ́хъ ва́съ ра́ди,

5. Иже си́лою Бо́жіею соблюда́еми есте́ чрезъ вѣ́ру, во спасе́ніе гото́вое яви́тися во вре́мя послѣ́днее.

6. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́нѣ, а́ще лѣ́по е́сть, приско́рбни бы́вше въ разли́чныхъ напа́стѣхъ,

7. Да искуше́ніе ва́шея вѣ́ры многочестнѣ́йше зла́та ги́бнуща, огне́мъ же искуше́на, обря́щется въ похвалу́, и че́сть, и сла́ву, во открове́ніи Іису́съ Христо́вѣ,

8. Его́же не ви́дѣвше, лю́бите, и на Него́же ны́нѣ не зря́ще, вѣ́рующе же, ра́дуетеся ра́достію неизглаго́ланною и просла́вленною,

9. Пріе́млюще кончи́ну вѣ́рѣ ва́шей, спасе́ніе душа́мъ.

10. О не́мже спасе́ніи взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша,

11. Испыта́юще, въ каково́ или́ въ ко́е вре́мя явля́ше въ ни́хъ Ду́хъ Христо́въ, пре́жде свидѣ́телствуя о Христо́выхъ страсте́хъ, и о сла́вахъ, я́же по си́хъ.

12. Имже откры́ся, я́ко не и́мъ самѣ́мъ, но на́мъ служа́ху сія́, я́же ны́нѣ возвѣсти́шася ва́мъ благовѣствова́вшими ва́мъ Ду́хомъ Святы́мъ, по́сланнымъ съ небесе́, въ ня́же жела́ютъ а́нгели прини́кнути.

13. Тѣ́мже, (возлю́бленніи,) препоя́савше чре́сла помышле́нія ва́шего, трезвя́щеся, соверше́ннѣ упова́йте на приноси́мую ва́мъ благода́ть открове́ніемъ Іису́съ Христо́вымъ.

14. Яко ча́да послуша́нія, не преобразу́ющеся пе́рвыми невѣ́дѣнія ва́шего похотѣ́ніи,

15. Но, по зва́вшему вы́ Свято́му, и са́ми святи во все́мъ житіи́ бу́дите.

16. Зане́ пи́сано е́сть: «свя́ти бу́дите, я́ко Азъ свя́тъ е́смь».

17. И а́ще Отца́ называ́ете нелицемѣ́рно судя́ща кому́ждо по дѣ́лу, со стра́хомъ житія́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте,

18. Вѣ́дяще, я́ко не истлѣ́ннымъ сребро́мъ или́ зла́томъ изба́вистеся отъ су́етнаго ва́шего житія́, отцы́ пре́даннаго,

19. Но честно́ю Кро́вію, я́ко Агнца непоро́чна и пречи́ста, Христа́,

20. Предувѣ́дѣнаго у́бо пре́жде сложе́нія мі́ра, я́вльшагося же въ послѣ́дняя лѣ́та ва́съ ра́ди,

21. Иже Его́ ра́ди вѣ́руете въ Бо́га, воздви́гшаго Его́ изъ ме́ртвыхъ и сла́ву Ему́ да́вша, я́ко да вѣ́ра ва́ша и упова́ніе бу́детъ на Бо́га.

22. Ду́ши ва́ша очи́стивше въ послуша́ніи и́стины Ду́хомъ, въ братолю́біе нелицемѣ́рно, отъ чи́ста се́рдца дру́гъ дру́га люби́те прилѣ́жно,

23. Порожде́ни не отъ сѣ́мене истлѣ́нна, но неистлѣ́нна, сло́вомъ жива́го Бо́га и пребыва́юща во вѣ́ки.

24. Зане́ вся́ка пло́ть — я́ко трава́, и вся́ка сла́ва человѣ́ча — я́ко цвѣ́тъ тра́вный. Изсше трава́, и цвѣ́тъ ея́ отпаде́,

25. Глаго́лъ же Госпо́день пребыва́етъ во вѣ́ки. Се́ же е́сть глаго́лъ благовѣствова́нный въ ва́съ.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 498-501.

Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0