Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Отъ Матѳе́я свято́е Благовѣствова́ніе.

Глава́ 3-я.

2. И глаго́ля: пока́йтеся, прибли́жибося Ца́рствіе небе́сное.

3. Се́й бо е́сть рѣче́нный Иса́іемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: «гла́съ вопію́щаго въ пусты́ни: угото́вайте пу́ть Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Его́».

4. Са́мъ же Іоа́ннъ имя́ше ри́зу свою́ отъ вла́съ велблу́ждь, и по́ясъ усме́нъ о чреслѣ́хъ свои́хъ; снѣ́дь же его́ бѣ́: пру́жіе и ме́дъ ди́вій.

5. Тогда́ исхожда́ше къ нему́ Іерусали́ма и вся́ Іуде́я, и вся́ страна́ Іорда́нская,

6. И креща́хуся во Іорда́нѣ отъ него́, исповѣ́дающе грѣхи́ своя́.

7. Ви́дѣвъ же (Іоа́ннъ) мно́ги фарисе́и и саддуке́и, гряду́щія на креще́ніе его́, рече́ и́мъ: рожде́нія ехи́днова! кто́ сказа́ ва́мъ бѣжа́ти отъ бу́дущаго гнѣ́ва?

8. Сотвори́те у́бо пло́дъ досто́инъ покая́нія;

9. И не начина́йте глаго́лати въ себѣ́: отца́ и́мамы Авраа́ма; глаго́лю бо ва́мъ, я́ко мо́жетъ Бо́гъ отъ ка́менія сего́ воздви́гнути ча́да Авраа́му.

10. Уже́ бо и сѣки́ра при ко́рени дре́ва лежи́тъ; вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́тъ плода́ добра́, посѣка́емо быва́етъ и во о́гнь вмета́емо.

11. Азъ у́бо креща́ю вы́ водо́ю въ покая́ніе; Гряды́й же по мнѣ́, крѣ́плій мене́ е́сть, Ему́же нѣ́смь досто́инъ сапоги́ понести́; То́й вы́ крести́тъ Ду́хомъ Святы́мъ и огне́мъ.

12. Ему́же лопа́та въ руцѣ́ Его́, и отреби́тъ гумно́ Свое́, и собере́тъ пшени́цу Свою́ въ жи́тницу, пле́вы же сожже́тъ огне́мъ негаса́ющимъ.

13. Тогда́ прихо́дитъ Іису́съ отъ Галиле́и на Іорда́нъ ко Іоа́нну, крести́тися отъ него́.

14. Іоа́ннъ же возбраня́ше Ему́, глаго́ля: а́зъ тре́бую Тобо́ю крести́тися, и Ты́ ли гряде́ши ко мнѣ́?

15. Отвѣща́въ же Іису́съ, рече́ къ нему́: оста́ви ны́нѣ; та́ко бо подоба́етъ на́мъ испо́лнити вся́ку пра́вду. Тогда́ оста́ви его́.

16. И, крести́вся, Іису́съ взы́де а́біе отъ воды́, — и се́, отверзо́шася Ему́ небеса́, и ви́дѣ Ду́ха Бо́жія, сходя́ща, я́ко го́лубя, и гряду́ща на Него́.

17. И се́, гла́съ съ небесе́, глаго́ля: Се́й е́сть Сы́нъ Мо́й возлю́бленный, о Не́мже благоволи́хъ.

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 6-7.

Назадъ / Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0