Русская Библiя
Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Русская Библія
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Греческая Библія

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη
-
Ἡ Καινὴ Διαθήκη

Славянская Библія

Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Синодальный переводъ

Исторія перевода
-
Ветхій Завѣтъ
-
Новый Завѣтъ

Переводы съ Масоретскаго

митр. Филарета Дроздова
-
Росс. Библ. Общества
-
прот. Герасима Павскаго
-
архим. Макарія Глухарева
-
С.-Петербургской Д. А.
-
проф. И. П. Максимовича
-
проф. М. С. Гуляева
-
проф. А. А. Олесницкаго
-
Неизвѣстн. перевод.
-
В. Левисона - Д. Хвольсона
-
проф. П. Горскаго-Платонова
-
«Вадима» (В. И. Кельсіева)
-
проф. П. А. Юнгерова
-
Л. І. Мандельштама
-
О. Н. Штейнберга
-
А. Л. Блоштейна

Переводы съ Греческаго LXX

свящ. А. А. Сергіевскаго
-
архіеп. Агаѳангела Соловьева
-
еп. Порфирія Успенскаго
-
проф. П. А. Юнгерова

Переводы Новаго Завѣта

архіеп. Меѳодія Смирнова
-
Росс. Библ. Общества
-
В. А. Жуковскаго
-
К. П. Побѣдоносцева
-
А. С. Хомякова

Апокриѳы

Ветхозавѣтные
-
Новозавѣтные

Библейскія изслѣдованія

Святоотеческія толкованія
-
Изслѣдованія по библеистикѣ
-
Толковая Библія Лопухина
-
Библія и наука

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - вторникъ, 16 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 4.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛІЯ

Славянская Библія.

Отъ Матѳе́я свято́е Благовѣствова́ніе.

Глава́ 1-я.

2. Авраа́мъ роди́ Исаа́ка; Исаа́къ же роди́ Іа́кова; Іа́ковъ же роди́ Іу́ду и бра́тію его́;

3. Іу́да же роди́ Фаре́са и За́ру отъ Ѳама́ры; Фаре́съ же роди́ Есро́ма; Есро́мъ же роди́ Ара́ма;

4. Ара́мъ же роди́ Аминада́ва; Аминада́въ же роди́ Наассо́на; Наассо́нъ же роди́ Салмо́на;

5. Салмо́нъ же роди́ Воо́за отъ Раха́вы; Воо́зъ же роди́ Ови́да отъ Ру́ѳы; Ови́дъ же роди́ Іессе́я;

6. Іессе́й же роди́ Дави́да царя́; Дави́дъ же ца́рь роди́ Соломо́на отъ Урі́ины;

7. Соломо́нъ же роди́ Ровоа́ма; Ровоа́мъ же роди́ Аві́ю; Аві́я же роди́ Асу;

8. Аса же роди́ Іосафа́та; Іосафа́тъ же роди́ Іора́ма; Іора́мъ же роди́ Озі́ю;

9. Озі́я же роди́ Іоаѳа́ма; Іоаѳа́мъ же роди́ Аха́за; Аха́зъ же роди́ Езекі́ю;

10. Езекі́я же роди́ Манассі́ю; Манассі́я же роди́ Амо́на; Амо́нъ же роди́ Іосі́ю;

11. Іосі́я же роди́ Іехо́нію и бра́тію его́, въ преселе́ніе Вавило́нское [1].

12. По преселе́ніи же Вавило́нстѣмъ, Іехо́нія роди́ Салаѳі́иля; Салаѳі́иль же роди́ Зорова́веля;

13. Зорова́вель же роди́ Авіу́да; Авіу́дъ же роди́ Еліаки́ма; Еліаки́мъ же роди́ Азо́ра;

14. Азо́ръ же роди́ Садо́ка; Садо́къ же роди́ Ахи́ма; Ахи́мъ же роди́ Еліу́да;

15. Еліу́дъ же роди́ Елеаза́ра; Елеаза́ръ же роди́ Матѳа́на; Матѳа́нъ же роди́ Іа́кова;

16. Іа́ковъ же роди́ Іо́сифа, му́жа Марі́ина, изъ Нея́же роди́ся Іису́съ, глаго́лемый Христо́съ.

17. Всѣ́хъ же родо́въ отъ Авраа́ма до Дави́да, ро́дове четырена́десяте; и отъ Дави́да до преселе́нія Вавило́нскаго, ро́дове четырена́десяте; и отъ преселе́нія Вавило́нскаго до Христа́, ро́дове четырена́десяте.

18. Іису́съ Христо́во Рождество́ си́це бѣ́: обруче́ннѣй бо бы́вши Ма́тери Его́ Марі́и Іо́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обрѣ́теся иму́щи во чре́вѣ отъ Ду́ха Свя́та.

19. Іо́сифъ же, му́жъ ея́, пра́веденъ сы́й, и не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхотѣ́ та́й пусти́ти Ю.

20. Сія́ же ему́ помы́слившу, — се́, а́нгелъ Госпо́день во снѣ́ яви́ся ему́, глаго́ля: Іо́сифе, сы́не Дави́довъ! не убо́йся прія́ти Маріа́мъ, жены́ твоея́: ро́ждшеебося въ Не́й, отъ Ду́ха е́сть Свя́та.

21. Роди́тъ же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́: Іису́съ; То́й бо спасе́тъ лю́ди Своя́ отъ грѣ́хъ и́хъ.

22. Сіе́ же все́ бы́сть, да сбу́дется рече́нное отъ Го́спода проро́комъ, глаго́лющимъ:

23. «Се́, Дѣ́ва во чре́вѣ пріи́метъ и роди́тъ Сы́на, и нареку́тъ и́мя ему́ Емману́илъ, е́же е́сть сказа́емо: съ на́ми Бо́гъ».

24. Воста́въ же Іо́сифъ отъ сна́, сотвори́ я́коже повелѣ́ ему́ а́нгелъ Госпо́день, и прія́тъ жену́ свою́,

25. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя ему́: Іису́съ.

Примѣчаніе:
[1] Сти́хъ 11-й въ нѣ́кіихъ гре́ч.: «Іосі́я же роди́ Іоаки́ма и бра́тію его́; Іоаки́мъ же роди́ Іехо́нію въ преселе́ніе Вавило́нское».

Источникъ: Но́вый Завѣ́тъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́.. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1861. — С. 1-3.

Къ оглавленію / Впередъ


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0